98%

Co jsou to rybí probiotika a jaký mají vliv na nemoci ryb v jezírku?

Teplé zimy znemožňují rybám nepřerušovanou zimní hibernaci, což vede k oslabení imunity a celkovému zdravotnímu stavu ryb v jezírku. Se zvyšujícím importem ryb hlavně KOI kaprů ze zahraničí se s rybami často dováží i různé choroby. Jedná se hlavně obávané neléčitelné rybí virové infekce, které mohou být velkou katastrofou pro celé jezírko. Existuje nějaká preventivní ochrana?

probiotika_probiotic_pond_home_pond 

Klimatické výkyvy posledních několika let, suchá horká léta a mírné zimy začínají dělat vrásky nejednomu chovateli ryb v jezírku. Ryby se i několikrát během zimy probouzejí a ukládají opět k hibernaci. Tyto nestabilní podmínky jsou velkým stresovým faktorem a jsou velmi náročné na zdravotní stav chovaných ryb. Obecně jsou choulostivější šlechtěné ryby, v první řadě KOI kapři.

Díky značnému importu ryb téměř z celého světa se k nám zavleklo spousta druhů nemocí. Nejproblematičtější jsou virové nákazy, které se téměř nedají léčit. Mezi nejznámější patří jarní virémie kaprů (Rhabdovirus Caprio), KOI herpes virus (čeleď Alloherpesviridae), Hematopoetický virus nekrózy karase (čeleď Alloherpesviridae), Kapří neštovice (čeleď Alloherpesviridae), Spavá nemoc KOI (čeleď Poxviridae).

Pouze dobrá imunita a zdravotní stav ryb dokáží infekcím odolat

Jako odpověď na tento problém jsme vyvinuli rybí probiotikum s vitamíny pro prevenci onemocnění u ryb v jezírku. Jedná se o přípravek Probiotic Pond, který pomáhá k imunizaci ryb a jejich větší odolnosti proti virovým nákazám, ale taky bakteriálním infekcím, plísním a parazitům.

Při dlouhodobé aplikaci byla zaznamenána zvýšená odolnost a dobrá imunitní odezva chovaných ryb k vystavené virové nákaze. Bohužel různé virové infekce propukají v závislosti na teplotě vody, proto je vhodné dávkovat Probiotic Pond celoročně. Vhodná je aplikace jak přímo do vody, tak suplementací (obohacením) krmné dávky.

Výskyt virové infekce v závislosti na teplotě vody a její symptomy:

Jarní virémie

optimální teplota pro výskyt infekce 11 až 17 °C, napadené ryby: kapr, KOI, karas

Symptomy: Zvětšení tělní dutiny, odstáté šupiny, vypoulení očí, krvácení na žábrách, v kůži a svalovině. Nakažené ryby se zdržují u břehu, u výtoku vody z filtrace, je zde patrná ztráta reflexů s poruchami plavání. Mortalita mladých ryb je až 90 %.

KOI herpes virus

optimální teplota pro výskyt infekce 22 až 26 °C, napadené ryby: kapr, KOI, karas

Symptomy: Ryby se zdržují u hladiny a přítoku vody z filtrace, následně bývají často vnímavější ke kožním parazitům a bakteriálním infekcím. Ryby mohou mít kožní léze či překrvení určitých míst na kůži, často má ryba zapadlé oko, zrychlené dýchání, ložisková porucha tvorby hlenu na kůži. Největší patologické změny jsou na žábrech, kdy dochází až k nekróze (rozpadu žaber). Mortalita je až 80 %.

Hematopoetický virus nekrózy karase

optimální teplota pro výskyt infekce 16 až 25 °C, napadené ryby: okrasné formy karase

Symptomy: Ryby jsou velmi letargické a zdržují se povětšinou u dna, zrychlené dýchaní, světlé žábra a světlé skvrny po těle. Mortalita dosahuje více jak 95 %.

Kapří neštovice

optimální teplota pro výskyt infekce 10 až 15 °C, napadené ryby: kapr, KOI,

Symptomy: Nemoc není nebezpečná, jde o estetickou vadu. Puchýřky se tvoří na kůži ploutví, nejčastěji hřbetní a ocasní. Velké riziko přenosu pouhým kontaktem na jiné ryby.

Spavá nemoc KOI

optimální teplota pro výskyt infekce 15 až 25 °C, napadené ryby: kapr, KOI

Symptomy: Ryby jsou velmi netečné až „ospalé“, zdržují se při dně jezírka bez reakce na podměty. Pokud je ryba něčím vyrušena, rychle vyplave k hladině a opět klesne ke dnu. Nekróza žaber a intenzivnější tvorba odlučování kožního slizu. Mortalita může být až 100 %.

Probiotic Pond zvyšuje imunitu zlepšením mikrobiomu ryb a tím roste odolnost vůči nemocem. Zdravě osídlený zažívací trakt ryb vede k lepšímu střebávání živin, což vede ke zdravému růstu a nádhernému vybarvení. Také velmi dobře působí na rybí kůži jako primární bariéru vůči potenciálním infekcím plísní, bakterií, virů či parazitům.

Ať jsou šupinatí přátelé zdraví a dělají jen radost

Mirek Hanák