98%

Poradna

Home Pond poradna

Rady, tipy a informace. Vyřešíme vaše problémy s vodou v jezírku.

cistejezirko

Jak udržet jezírko čisté

Zakalené jezírko po nesprávném zazimování

Možná příčina

Nevysáté jezírko před zazimovaním - doutnající listí, zbytky krmiva, usazeniny.

Řešení

Očistěte dno jezírka pomocí přípravku Attack Pond, odstraňte zákal použitím Briliant Pond a po následném vysátí edimentovaných nečistot nastartujte filtraci bakteriemi Filter Pond.

Hnědá  zakalená voda  s možnou pěnou

Možná příčina

Nefunkční filtrace, překrmování ryb, velké množství živin.

Řešení

Odstraňte zákal použitím Briliant Pond, vyčistěte filtraci, přidejte do ní bakterie Filter Pond, po týdnu přidejte do jezírka Bacter Pond.

Zelená voda

Možná příčina

Jezírko na přímém slunci, poddimenzovaná filtrace, špatně vysazené rastliny.Jazierko na přímém slunci, poddimenzovaná filtrace, špatně vysazené rostliny.

Řešení

Odstraňte zákal přípravkem Briliant Pond, následující den aplikujte Super Pond. Po 5 dnech dodat bakterie Bacter Pond. Očistěte dno jezírka pomocí přípravku Attack Pond, odstraňte zákal použitím Briliant Pond a po následném vysátí edimentovaných nečistot nastartujte filtraci bakteriemi Filter Pond.


Vláknité řasy

Možná příčina

Velké množství živin, průhledná voda.

Řešení

Co nejvíce vláknité řasy odstraňte pomocí Attack Pond, po odstranění aplikujte Kata Pond nebo Super Pond. Za týden přidejte bakterie Bacter Pond, rozloží uvolněné živiny.

Vysoké pH může iniciovat růst řas

Možná příčina

Zdrojová voda, dekorační kameny (dolomit, vápenec atd.), přerybení (vyšší obsah amoniaku).

Řešení

Změřte hodnotu pH pomocí Tester pH Pond a použijte pH mínus Pond a snižte pH pod 8. Optimální hodnota pH je 6 až 8.

Snížená imunita, apatie ryb

Možná příčina

Špatné přezimování ryb, nekvalitní krmivo, přerybení, nevhodný chemismus vody ...

Řešení

Suplementovat krmivo a vodu v jezírku probiotiky Probiotic Pond.


Zaplísnění, paraziti, bakteriální infekce ryb

Možná příčina

Neproběhla karanténa nových ryb, zavlečení infekce osázená rostlinami.

Řešení

Užití širokospektrálního přípravku Medic Pond, působí proti plísním, parazitům a bakteriálním infekcím.

Zastřešení a zhoršená kvalita vody během zimy a časných jarních měsíců.

Možná příčina

Nevhodně vykonané zazimování jezírka.

Řešení

Vysát nečistoty a dočistit jezírko při zazimování pomocí Attack Pond a před odstavením filtrace aplikovat Winter Pond.

Růst řas a zelená voda v jarním období

Možná příčina

Velké množství živin (fosfor) a studená voda pod 10 ° C.

Řešení

V studené vodě není zaběhnutá biologická filtrace proto aplikovat Fosfoff Pond.

Dávkování přípravků Home Pond během roku

davkovani-homepond

Nejčastější dotazy majitelů jezírek

Mnoho let nám chodí e-maily či telefonáty s dotaz majitelů zahradních jezírek. A často vás trápí stejné problémy.

Za Home Pond odpovídá Mgr. Ing. Miroslav Hanák

💦 Čistá voda v zahradním jezírku

Jak se zbavit zakalené vody v jezírku?

Pokud máte hodně zakalenou či zelenou vodu v jezírku (v celém objemu jsou malé mikroskopické částice), tak nejrychlejší a nejefektivnější řešení je aplikace Briliant Pond. Do několika hodin se voda vyčistí a uvidíte až na dno. Poté vyčistěte filtraci, voda v jezírku bude čistší.

Jaké bakterie do jezírka a kdy je používat?

Bakterie do jezírka jsou důležitým pomocníkem. Tyto malé organismy hospodaří se živinami, respektive s koloběhem živin v jezírku. Bakterie do jezírek jsou startovací a sezónní. Startovací bakterie se používají při zprovoznění filtrace na jaře nebo při spuštění nově uskutečněných či zrekonstruovaného jezírka.

Startovací bakterie mají funkci co nejrychleji osídlit filtrační média ve filtru a vytvořit biofilm, který udržuje živiny jezírka v rovnováze. Sezónní bakterie se používají během sezóny, například po odstranění řas, léčebných kúrách ryb nebo náhlých změnách chemismu vody v jezírku. Podrobnější informace jsem sepsali do článku o bakteriích v jezírku.

Jakou vodou dopouštět jezírko?

Nejvhodnější je dopouštět vodou z řádu, zde víme, že neobsahuje škodliviny ani vysoké koncentrace dusíkatých látek a fosfátů, co o studniční vodě bez chemické analýzy říct nemůžete. Pokud je chemický rozbor studniční vody v pořádku, není nejmenší problém ji na dopouštění použít. Dá se použít i voda srážková, jen je třeba při dešti několik minut počkat až se opláchnou střechy od prachu a nečistot a pak můžete vodu vpustit do jezírek. Bavíme se o dopouštění, což je pod deseti procenty objemu jezírka.

Proč se v jezírku tvoří tmavá voda s pěnou na hladině?

Je to dáno obsahem dispergovaných a rozpuštěných organických látek (tuky, cukry, bílkoviny a jejich fragmenty), které ovlivňují povrchové napětí vody v jezírku. Voda v takovém jezírku je organicky zatížená prerybnením či překrmováním (pokud vyloučíme kontaminaci mycích prostředků). Voda se rozjasní, tvorba pěny ustane přidáním bakterii Bacter Pond do jezírka.

Máme čistou vodu v jezírku, ale dělá se vláknitá řasa, jak se jí zbavit?

To je nejčastější problém a není jezírko, které by nemělo vláknitou řasu. Vždy když se vám podaří docílit čisté průhledné vody, objeví se dlouhá vláknitá řasa. I nejlepší filtrace nezabrání růstu vláknité řasy. Jediným řešením jsou přípravky. Zde je námi doporučený a nesčetnými zákazníky ověřený postup, jak na vláknitou řasu:

  1. Co nejvíce vláknité řasy odstraňte (síťka, hrábě) a dočistěte pomocí Attack Pond
  2. Druhý den aplikujte Kata Pond anebo Super Pond
  3. Po týdnu přidejte bakterie Bacter Pond, pomohou s odbouráním odumřelé vláknité řasy a absorbují živiny

Co je to tvrdost vody a jaký má vliv na jezírko?

Tvrdost vody je důležitý ukazatel a má vliv nejen na kvalitu vody, respektive čistotu, ale i na filtrační technologie. Tvrdost vody způsobují soli kovů v oxidačním stupni vyšším než dva, primárně soli vápenaté a hořčíkových, v menší míře soli železa a manganu. Pokud je voda tvrdá, odnášejí to rotory čerpadel, UV lampy a síta bubnových filtrů - tvoří se na nich vodní kámen. Tvrdost vody přirozeně snižují rostliny spotřebou minerálů jako výživy.

Pokud se tvrdost vysráží na fólii neodstraňujte ji, je to dobré nosné prostředí pro bakterie a zvětšení biofilmu a tím pádem filtrační schopnosti jezírka. Uhličitanová tvrdost má pufrační (stabilizační) schopnost, stabilizuje pH vody proti náhlým výkyvům, tvoří ji kationty vápníku a hořčíku spolu s anionty kyseliny uhličité a hydrogenuhličitanu.

Jakou vodou dopouštět jezírko?

Nejvhodnější je dopouštět vodou z řádu, zde víme, že neobsahuje škodliviny ani vysoké koncentrace dusíkatých látek a fosfátů, co o studniční vodě bez chemické analýzy říct nemůžete. Pokud je chemický rozbor studniční vody v pořádku, není nejmenší problém ji na dopouštění použít. Dá se použít i voda srážková, jen je třeba při dešti několik minut počkat až se opláchnou střechy od prachu a nečistot a pak můžete vodu vpustit do jezírek. Bavíme se o dopouštění, což je pod deseti procenty objemu jezírka.

Jaký je rozdíl mezi přípravky na vláknitou řasu Kata Pond a Super Pond?

Přípravek Kata Pond je tvořen směsný poměrem synergických minerálů, kdy dávkování probíhá v intervalech týdne až deseti dní. Super Pond se dávkuje jednou na daný objem jezírka a obsažené inhibitory Fotosystémy zapříčiní, že řasa v jezírku neroste jeden až čtyři měsíce Vždy záleží na podmínkách v jezírka. Některé druhy leknínu při předávkování mohou zareagovat snížením počtu květů. Na předávkování Kata Pond lekníny nijak negativně nereagují. Oba přípravky jsou bezpečné pro ryby a živočichy.

Mohu aplikovat přípravky do jezírka před bouří?

Bouřky vznikají, když se sníží tlak vzduchu a před bouří bývá tlak vzduchu velmi malý. Atmosférický tlak má hlavní vliv i na množství rozpuštěného kyslíku ve vodě jezírka. Mnoho Rybnikár zažilo, že před bouří ryby v rybníku troubili právě snížením ( "vyprcháním") kyslíku z vody. Proto nedoporučujeme aplikaci přípravků do jezírka či odstraňování řas před bouří.

Kdy použít jezírkový vysavač?

Vždy když se na dně vytvoří vrstva usazenin, detritu či řas. Důležité je jezírko vysát hlavně před zimou. K úplnému dočištění aplikujte přípravek Attack Pond.

Mám jezírko na chatě bez elektřiny, jak udržím čistotou vodu v jezírku?

To je trošku problém, zde bych doporučil alespoň nějaké solární čerpadlo či fontánku, která zajistí nějakou cirkulaci vody. A pro udržení čisté vody v jezírku se neobejdete bez bakterií a přípravků proti řase.

Jak vzniká bahno na dně mého jezírka?

Bahno čili Detrás na dně jezírka vzniká hromaděním organické hmoty, která má původ ve zbytcích krmiva a výkalech ryb, ale také pylů, zda prachového spadu nebo za deště kapkami strhávány všechny poletující nečistoty ze vzduchu.

🐠 Ryby v zahradním jezírku

Kolik a jaké druhy ryb mohu mít v jezírku?

Počet ryb v jezírku by měl odpovídat objemu vody a filtrační technologii, nedá se říci přesné číslo, jiný počet by byl při jeseterů a jiný u Koi kaprů či karasů. Obecně pro začátečníky bych doporučil karas, jsou to odolné ryby nepotřebují žádnou větší péči. Například jeseter potřebuje celkem prostor a prekysličenú cirkulující vodu s nižší teplotou hlavně v letních měsících. V jezírku můžete mít téměř jakékoliv sladkovodní ryby žijící u nás, ale i tropické akvarijní například živorodé paví očko nebo kadinálku čínskou.

Kdy a jak krmit ryby v jezírku?

Důležitá je teplota. Kaprovité ryby (karas, KOI) nekrmte, pokud teplota vody klesne pod 10 ° C. V rozmezí teplot 10 až 15 ° C krmíme jednou týdně. Při teplotě nad 20 ° C můžete krmit v menších dávkách několikrát denně (POZOR na nespotřebované krmivo, které by kazilo vodu). Jeseter přijímá krmivo iv zimě, se zvyšující teplotou zvyšujte intenzitu krmení. Jeseteři doporučuji krmit přes trubku, která je ponořena na dně a do ní sypeme krmivo. Zamezíte tomu, aby ostatní ryby jeseterům krmivo sežrali.

Proč jsou ryby na jaře nemocné a jak tomu předcházet?

Ryby z jara jsou často náchylnější k nemocem díky oslabené imunitě. Na vině může být nedostatek zásobních látek před zimním obdobím, špatně vyčištěné jezírko na podzim (Detrás, zbytky rostlin na dně), absence otvoru v ledu v zimě, rušení během zimování (sekání do ledu atd.). Vysoká dávka krmiva v jarním období, kdy se voda znovu ochladí, pokud ryby zkonzumují krmivo a voda se ochladí například o 5 ° C, tak se trávicí proces zpomalí a rozkládající krmivo uvnitř ryb vede až k autointoxikaci amoniakem a následným úhynem. Pokud pozorujete u ryb odřeniny, puchýřky, různé chomáčky plísní či roztřepené konečky ploutví aplikujte univerzální léčivo Medic Pond. Pro posílení imunity ryb a pro prevenci neléčitelných virových nákazá (Jarní virémie kaprů, KOI herpes virus, Spavá nemoc kaprů), doporučujeme aplikovat do vody a na krmivo rybí probiotika.

Mohou se v zahradním jezírku chovat pstruzi?

Ano i v zahradním jezírku se dají chovat pstruzi. Doporučuji rozhodně pstruha duhového, který snese i vyšší teploty vody. Důležitá je výkonná filtrace a vzduchování pro okysličení vody. V jezírku, kde teplota vody v letních měsících stoupá nad 25 ° C, chovat pstruhy nedoporučuji (hrozí uhynutí).

Které jezírková ryby požírají vláknitou řasu?

Všechny býložravé ryby požírají řasu, jen je to zanedbatelné množství. Vlastně si tím zpestří jídelníček, ale řasa roste mnohem rychleji (jinak by ji během evoluce ryby vyjedena a už by neexistovala). Často se zmiňuje Amur, ten se primárně živý vyššími rostlinami. Podoustve obyčejná se v řekách živý řasou na kamenech, ale v jezírku, kde se krmí, řasu jíst nebude.

👨🏼‍🔧 Provoz zahradního jezírka

Jak hluboké mít jezírko?

Odpověď je, čím hlubší tím lépe. Jezírko by mělo mít minimální hloubku jeden metr z důvodu přezimování ryb. Čím je jezírko hlubší a větší, tím je i stabilnější chemismus vody a ryby se v létě nepřehřívají, protože u dna mají chladnější vodu.

Je lepší fóliové nebo betonové jezírko?

Beton má nevýhodu (i když se použije vodní sklo k zabránění průsaků vody), že pokud začne unikat voda, špatně se opravuje, také pokud se rozhodnete jezírko zvětšit, čeká vás nelehké bourání betonu. Beton také může uvolňovat do jezírka látky, které zvedají pH nebo mohou být příčinou úhynu ryb v jezírku. Fóliové jezírko je jednoznačně výhodnější.

Kdy vypnout filtraci v jezírku?

Filtrace se vypíná s prvními mrazíky, vypustí se voda ze všech součástí, které by mohl mráz poškodit (mrznoucí voda zvětšuje objem a následný led může roztrhnout potrubí atd.). Pokud je filtrace vybudována v šachtě v nezámrzné hloubce, může se filtrovat v zimním režimu. To je nasávání vody jen z hladiny, respektive kolem 20-30 cm pod hladinou, aby se nenasávala a následně neochladzovala voda při dně, kde zimují ryby.

Jaký je nejlepší tvar pro zahradní jezírko s ohledem na údržbu a čistotu vody?

Při realizaci jezírka se musí brát v úvahu jeho tvar, umístění a hloubka. S ohledem na údržbu jezírka a čistotu vody tvar není nejdůležitější, ale provedení. Nejvhodnější jsou příkré stěny, žádné mělčiny a hluchá místa. Vyspádováno dno do nejhlubšího místa, kde je dnová gula (místo kde se voda nasává do filtrace). Také dno bez kamenů a hlavně štěrku (zůstávají zde nečistoty, které se špatně odstraňují).

Dobré poznat, kterým směrem často fouká vítr a na návětrné straně umístit skimmer. Zde by mělo být i nejhlubší místo s dnovou koulí. Oproti dnového kouli a skimmeru by se měl nacházet výtok z filtrace do jezírka přes potůček nebo vodopád. Tento typ provedení jezírka vám zajistí proudění vody a nečistot jedním směrem, filtrační zařízení bude nejefektivnější.

Je dobré po každé sezóně jezírko vypustit a kompletně vyčistit?

Jezírku trvá mnoho měsíců až se voda ustálí a biologicky zaktivuje, proto nedoporučuji vodu z jezírka vypouštět i z hlediska nákladů. Bohužel pokud se voda opravdu zkazí (hnilobné procesy, katabolické procesy detritu, zápach), tak nezbude nic jiného než vodu vypustit a takové jezírko pořádně vyčistit. Při čištění používejte vždy jen vodu nikdy žádné saponáty či mycí prostředky.

Může se používat dešťová voda do jezírka?

Pokud budete používat dešťovou vodu k dopuštění do jezírka při srážkách, nevidím v tom problém. Důležité je při vydatném dešti několik minut počkat až se omyjí střechy a odplaví se všechen prach i nečistoty (to by v jezírku bylo parádně hnojivo pro růst řas), následně můžete pustit dešťovou vodu do jezírka. 

Jak dlouhý by měl být umělý potůček a vodopád?

Potůček či vodopád zvyšuje estetiku jezírka a okysličuje vodu, ale má i svá negativa a to, že vodu ohřívá, a hlavně zvyšuje celkový odpar vody z jezírka. Proto by měl být potůček co nejkratší, ale přesto si udržet svou estetickou funkci. Pokud máte kvalitní a levný zdroj na dopuštění vody, tak se meze nekladou.

Musí být v jezírku vždy filtr? A pokud ano, tak jaký?

Filtr je jedna z nejdůležitějších komponent celého jezírka. Každý stavitel jezírek má svou technologii. Filtr má mít funkci mechanickou (mechanicky separuje jemné nečistoty) a biologickou (odbourávání živin pomocí bakterií). Filtračních technologií je mnoho, průtokové filtry, Vortex, tlakové, flísové či půdní (lůžka z štěrku) atd. Z jezírka bez filtru čistě jen osázená rostlinami se časem stane mokřad a člověk nemůže očekávat čistou vodu, jediná možnost, jak udržet pak čistou vodu je pomocí přípravků do jezírka.

Mám jezírko, do kterého přitéká voda z pramene a přepadem zase odtéká dál, jak se v něm zbavit řasy?

Toto bude oříšek, protože nemůžete ovlivnit chemismus (obsah živin) v přitékající vodě. A filtrace v tomto případě ztrácí smysl, protože přefiltrovaná voda odtéká pryč, totéž UV lampa. Jediná možnost při vtoku vody do jezírka vytvořit potůček s rostlinami, který bude suplovat kořenovou filtraci. Pokud je přítok dostatečný a kvalita vody dobrá tak se většinou tvoří pouze vláknitá řasa. A tady je možné odstranit pouze mechanicky (síťka hrábě) nebo pomocí Attack Pond. Jiné přípravky by ztrácely účinek, neboť by byly odplaveny z jezírka pryč.

Jak často a jak se čistí jezírkové filtrace?

Dobře dimenzovaná a kvalitní filtrace se čistí maximálně dvakrát za sezónu. Nejhorší na údržbu jsou tlakové filtrace, které se často zanášejí a výrobce je značně poddimenzovat. Nejvhodnější je biologická filtrace s mechanickým předfiltrem. Nejvhodnější mechanický filtr je bubnový a následuje štěrbinový. Pokud se filtrace čistí, tak média se propírají ve vodě z jezírka, nádoby se odkalí.

🌾 Rostliny v zahradním jezírku

Lekníny ano nebo ne? Slyšela jsem, že podporují růst řas.

Leknín je velmi krásná rostlina a plovoucí květy jsou ozdobou zahrady. Bohužel původní areál výskytu leknínů jsou bažiny a na živiny bohatá voda. Proto se v jezírku podílí na zvyšování živin ve vodě, a tedy růstu řas. Pokud ho opravdu chcete mít v jezírku, dbejte na správné zasazení. Nejlepší je leknín zasadit do zednického kalfasu, na dno dát kameny pro zatížení a proleželý suchý kravský hnůj a rohovinu. Potom navrstvit vlhkou hlínu smíchanou s pískem v poměru 1: 1 a vrch utěsnit nepropustným jílem. Na jíl pak položit velké ploché kameny pro zatížení. Důležité je, aby se živiny nepřenášely do vody a nekazili vodu. 

Čistí rostliny vodu v jezírku?

Rostliny čistí vodu, ale pouze krátce a to v období vegetace, to je tehdy, když rostou, tehdy přijímají živiny z vody. Toto období trvá zhruba asi 2 měsíce. Pak přijde tvorba květů a plodů, tehdy rostliny živiny uvolňují a uvolněné živiny mohou využít řasy pro svůj růst.

Hnojit rostliny v jezírku?

Rostliny v jezírku nikdy nehnojte, protože dodané živiny vždy spíše využijí řasy jako rostliny. Doporučuji do jezírka sázet rostliny podle úživnosti (trofii) vody. Do jezírek s rybami, které je bohatší na živiny, patří širokolisté rostliny, náročnější na výživu například žábník či šípatka. Naopak koupací jezírka bez ryb, kde předpokládáme nízkou úživnosť vody, sázejte rostliny úzkolisté, ty nejsou tak náročné na výživu, například ostřice, přeslička, sítina či zblochan atd.

Lekníny ano nebo ne? Slyšela jsem, že podporují růst řas.

Leknín je velmi krásná rostlina a plovoucí květy jsou ozdobou zahrady. Bohužel původní areál výskytu leknínů jsou bažiny a na živiny bohatá voda. Proto se v jezírku podílí na zvyšování živin ve vodě, a tedy růstu řas. Pokud ho opravdu chcete mít v jezírku, dbejte na správné zasazení. Nejlepší je leknín zasadit do zednického kalfasu, na dno dát kameny pro zatížení a proleželý suchý kravský hnůj a rohovinu. Potom navrstvit vlhkou hlínu smíchanou s pískem v poměru 1:1 a vrch utěsnit nepropustným jílem. Na jíl pak položit velké ploché kameny pro zatížení. Důležité je, aby se živiny nepřenášely do vody a nekazili vodu.

Jak se o rostliny starat, kdy je stříhat a zda vůbec?

O rostliny v jezírku je třeba se starat pečlivě. Jakékoliv odumřelé či uschlé části odstranit a zamezit spadu do jezírka. Při rozkladu by uvolňovaly živiny. Rostliny zastřihávají na podzim či brzy z jara, kdy je na jezírku ještě led, stonky nechte vyčnívat cca 5 cm nad hladinou.