98%

Jaro aneb začátek, od kterého se odvíjí zbytek sezóny.

Jarní údržba a nastartování jezírka je velmi důležité, jelikož se od toho odvíjí celá sezona. Proto by se měla provádět důkladně, abychom tak předešli eventuálním problémům po zbytek roku.

jaro-jezírko-home-pond 


Nejprve zkontrolujte obvod jezírka, zda jsou všechny kameny na svém místě a zda je folie v pořádku. Důkladně vyčistěte filtraci od nečistot, properte filtrační média (rohože, kartáče atd.), ale v žádném případě nepoužívejte mycí prostředky a saponáty, pouze čistou vodu. Pokud jste neostříhali rákos a traviny na podzim, proveďte to na jaře, než začnou rašit nové výhony. Staré listoví by se rozkládalo a uvolňovalo živiny, z čehož by měly radost řasy. Řez by se měl udělat cca 1-2 cm nad hladinu. Pokud rostliny nejsou ve vodě, nechat délku cca 5 cm. Z jezírka se pokuste dostat veškeré nečistoty a kal pomocí jezírkového vysavače. K úplnému dočistění vám dopomůže ATTACK POND, který vyzvedne na hladinu vláknitou řasu, listí atd. Následně vše seberte síťkou.

Tak, teď můžete spustit filtraci. Až voda v jezírku dosáhne aspoň 10 °C, aplikujte startovací bakterie FILTER POND dle objemu vody v jezírku, a vypněte UV lampu na 3 dny. Spóry bakterií se zachytí na filtračních médiích a vyklíčí. Okruh vody jim přivádí potřebný kyslík a živiny obsažené ve vodě (výkaly ryb, zbytky žrádla, tlející části rostlin, pyl či prachový spad atd.) a tím zamezují dostupnost živin pro vláknité řasy. Při rychlém nástupu jara a květeny může dojít díky množství pylu k zakalení či zezelenání vody, na zákaly pomůže BRILLIANT POND. Dobře nastartovaná filtrace to zvládne. Pokud je ale pylu opravdu hodně, může dojít ke „zlomení“ vody, které má za následek bujení řas, zejména vláknité. Na vláknitou řasu, která se může po zimě v čisté vodě objevit, spolehlivě zabírá každý ze dvou námi vyráběných přípravků, a to SUPER POND a KATA POND. Přípravky se liší způsobem účinku, takže řasa opravdu nemá šanci.