98%

Podzim je ideální čas pro přípravu jezírka na zimu. Jak na to?

Dobře připravené jezírko k zazimování předchází problémům na jaře jako je páchnoucí zakalená voda a úhyn ryb.

podzim_jezírko_home_pond 

1) Krok č.1 —  sestříhat rostliny, vyčistit jezírko

Nesmíme zapomenout sestříhat rostliny a z jezírka dostat co nejvíce organických nečistot a zbytků, které se mohly za celou sezonu nahromadit. Obzvlášť důležité je to tehdy, pokud chováme ryby, pro které je jezírko i zimovištěm. Veškeré nečistoty ze dna jezírka vysajeme vysavačem. K důkladnému a efektivnějšímu dočištění nám může pomoci ATTACK POND.

Pokud je voda zakalená ať už do zelena či do hněda, tak je důležité se před zimou zákalu zbavit. Uvědomme si, že zákal způsobují malé organické částice v celé výši vodního sloupce. Ty musíme z jezírka dostat pryč. K tomu nám pomůže BRILLIANT POND.

Proč je potřeba se zbavit organického zatížení jezírka? Pokud je dlouhá tuhá zima, dochází k permanentnímu rozkladu organických látek. Rozklad zapříčiňuje vyšší spotřebu kyslíku a vznik amoniaku, stejně jako ryby dýcháním spotřebovávají kyslík a uvolňují žábry amoniak. Amoniak zvedá pH a tím je pro ryby ještě toxičtější.

Pomůžou nám k odbourání živin a jedovatých plynů ve vodě pod ledem „zimní bakterie“? Nepomůžou, drtivá většina bakteriálních kmenů funguje při teplotě vody nad 10 °C. V chladné vodě převažují psychrofilní mikroorganismy a ty nedokážou tak rychle odbourávat živiny, jako jiné bakterie při teplotě vody okolo 15 °C. To znamená, než by měřitelně snížili obsah škodlivin, bude již jaro a led rozmrzne.

Důležité je před odstavením filtrace z jezírka odstranit co nejvíce organického materiálu. Před prvními mrazy je dobré umístit plovák nebo vzduchování proti zamrznutí, aby docházelo k výměně plynů v jezírku.

Krok č. 2 —  aplikace živin pro růst řas 

Po dokončením zazimování jezírka rozhoďte po celé ploše vodní hladiny přípravek WINTER POND obsahující minerály, které z vody vyvazují živiny potřebné pro růst řas a tím pádem omezí výskyt vláknité řasy či zelenání vody během zimního období a v brzkém jaru.