98%

Jak si užívat čistou vodu v koupacím jezírku

Jak mít na zahradě čisté koupací jezírko? Řekneme si nějaké tipy jak se těšit z čisté vody a bez řas.

Trendem dnešní doby při realizaci zahrad u domu je zakomponování vodního prvku. Mnoho lidí místo klasického modrého bazénu volí koupací jezírko. Koupací jezírko plní v zahradě, kromě možnosti osvěžení v parném létě, i roli estetickou. A s vhodným posezením i roli odpočinkovou s příjemným ochlazením okolí. Koupací jezírko je i důležitým zdrojem vody pro živou zahradu. Slouží jako útočiště obojživelníků a zdroj vody pro ptáky, motýly, včely a jiný užitečný hmyz.

My se ale zaměříme, jak už název předurčuje, na primární účel koupacích jezírek, a to koupání. Pokud přemýšlíte o zhotovení koupacího jezírka, je v první řadě dobré si uvědomit, že to není bazén. Díky bazénové chemii či technologiím se snažíme v bazénu docílit mrtvé sterilní vody bez kluzkého povrchu, bez snítka zelené řasy a bez návštěvníků z řad hmyzu a obojživelníků. Proto ten, kdo si představuje koupací jezírko jako sterilní čistou vodu, která bývá v bazénu, navíc ještě obklopená krásně kvetoucími lekníny a kosatci, by měl od téhle myšlenky rychle upustit. Koupací jezírko je jako živý organismus, který se v průběhu ročních období mění, vyvíjí a reaguje na různé podněty jako třeba rozmary počasí. Ale ten, kdo pochopí filozofii koupacího jezírka a akceptuje jeho změny, bude šťasten z rozhodnutí obohatit zahradu o tenhle vodní prvek.

kupacie_jazierko_home_pond

Dají se nějak koupací jezírka rozdělit?

Už tedy víme, že od koupacího jezírka nemůžeme očekávat sterilní vodu jako u chemicky ošetřeného bazénu. Důležitý vliv na kvalitu vody v koupacím jezírku má i způsob jeho provedení a použití technologií. Zjednodušeně bychom pro naše účely mohli koupací jezírka rozdělit do tří kategorií:

Pasivní přírodní jezírko bez filtrační technologie.
Jezírko s aktivní filtrací pomocí příbřežního štěrkového lože osázeného rostlinami.
Jezírko s kompletní externí filtrační technologií.

U prvního typu nedokážeme ovlivnit kvalitu vody a jsme odkázáni na okolní vlivy jako intenzita slunečního svitu, teplota. Čistící schopnost tohoto typu biotopu by měly zajistit rostliny. A jak realizátoři často informují o samočistící schopnosti těchto jezírek, což si po několika letech s hořkým zklamáním ověří nejeden majitel, který očekává v koupací sezoně čistotu jezírka jako v prvních několika týdnech jeho provozu.

Druhý typ koupacích jezírek a jejich technické provedení už může řízeně ovlivňovat čistotu vody. Správně realizovaný takovýto druh jezírka dokáže vodu udržet čistou a průhlednou. Přitom štěrkové lože osázené rostlinami slouží jako velká aktivní kořenová filtrace, přes kterou je čerpadlem nasávána voda z jezírka. Nevýhoda je, že při chybné realizaci a špatné údržbě se štěrkové lože zanáší organickým materiálem a časem začne sloužit naopak jako primární znečišťovatel vody. Pak se musí štěrk (kačírek) odbagrovat a buď proprat, anebo nahradit novým, což je značný zásah do jezírka, a příjezd těžké techniky zanechá nezanedbatelnou stopu v celé zahradě.

Poslední typ je koupací jezírko technicky uzpůsobeno pro komplexní čištění vody v externí filtraci. Provedení realizace takového jezírka nepostrádá vyspádovanou koupací část ke dnové guli a nechybí ani hladinový skimmer. Obě tyhle nedílné technické součásti jezírka slouží k odvedení nečistot do filtrace. Součástí externího filtračního systému je i UV lampa, která má za úkol zamezit zelenání vody v jezírku. U tohoto typu jezírek můžeme jako uživatelé nejvíce ovlivňovat kvalitu vody.

Jak tedy zařídit, aby byla voda v jezírku čistá a koupání v něm bylo potěšení?

Řekli jsme si, že nemůžeme očekávat úplně stejnou kvalitu vody jako u bazénů, ale můžeme se jí přiblížit. Ale hlavně – voda v koupacím jezírku voní. Základem je pravidelná údržba, a to hlavně odstranění usazenin a kalů tvořených prachem, pylem a veškerými nečistotami, které se do jezírka dostanou.

O kvalitu vody v prvním typu jezírka se starají primárně rostliny. A je nutné počítat se sezónností růstu rostlin, tedy s vegetačním obdobím, kdy rostlina roste a tím spotřebovává živiny. Častý problém u těchto typů jezírek je značné zelenání vody v jarním období, než se rostliny rozrostou a začnou konkurovat jednobuněčné řase, která způsobuje zelený zákal vody. Proto je vhodné aplikovat v jarním období do jezírka bakterie, které pomohou s odbouráváním živin. Bohužel vegetační období většiny rostlin v jezírku končí někdy na přelomu června a července a to je období, kdy může voda opět začít zelenat. Tomu se dá předcházet zastřižením rostlin, což vede k jejich opětovnému růstu (tohle nejvíce platí na rákosovité rostliny, traviny atd.). S rychlým odstraněním živin, a to hlavně následkem spadů pylů, které jsou bohaté na fosfor, vám pomůže použití mletého minerálu Fosfoff Pond, který fosfor znepřístupní pro využití řasou. Pokud se vám ale bude zdát voda opravdu zelená a bude vám esteticky vadit, můžete použít přípravek k rychlému odstranění zelené vody.

U koupacích jezírek druhého typu nám už začíná pomáhat čerpání vody přes štěrkové lože osázené rostlinami. Aby byl tenhle typ jezírka funkční, musí se voda nasávat přes štěrkové lože celou jeho plochou, nikoliv pouze na lokální části. Jak již bylo zmíněno, je potřeba dbát na údržbu a odstraňovat listí, řasu a jiné mechanické nečistoty právě z příbřežní zóny, kde se nachází rostlinami osázené filtrační štěrkové lože. Pro jakékoliv koupací jezírko doporučujeme mít jezírkový vysavač, který je skvělý pomocník k odstranění nečistot a kalu ze dna jezírka. Při správně zvolené velikosti frakce kačírku se dají štěrková lože čistit právě i jezírkovým vysavačem. Skvělým pomocníkem pro úplné dočištění rostlinné zóny ve štěrkovém loži je Attack Pond, který pomůže odstranit veškeré pevné nečistoty a usazeniny, jako jsou dlouhé vláknité řasy, zetlelé listí a zbytky odumřelých části rostlin. Pro dobré fungování štěrkového lože je dobré při jeho realizaci počítat i s možností vzduchování, které pomáhá zamezit zahnívání a podporuje bakterie při rozkladu jemných organických nečistot až na anorganické sloučeniny, které pak rostliny dokážou lépe využít.

Poslední typ koupacího jezírka je nejvíce technický a obsahuje veškeré technologie, které by měly udržet vodu čistou a průhlednou a přiblížit ji nejvíce vodě v bazénu, ale přitom zachovat vodou živou. Takové jezírko je vyspádované do dnové vpusti a má hladinový skimmer, který sbírá veškeré plovoucí nečistoty i pyl. Dnová vpusť a hladinový skimmer je sveden do dimenzované externí filtrace, kde nesmí chybět UV lampy. UV lampa se stará o to, aby v jezírku nebyla zelená voda a šel vidět každý detail na dně. Umístění UV lampy je buď před filtrací, nebo za filtrací a doporučuje se výkon 4 až 5 W na 1000 l vody v jezírku s ohledem na výkon čerpadla. Externí filtrace jezírka je tvořena mechanickým předfiltrem a biologickou filtrací. Mechanický předfiltr dokáže z vody separovat jemné nečistoty vznášející se ve vodním sloupci. Jako mechanický předfiltr se používá štěrbinový nebo automatický bubnový filtr. Za ním následuje biologický filtr, kde jsou vířena média pro bakteriální osídlení. Bakterie ve filtru odbourávají živiny z vody a tím snižují její úživnost, což zhoršuje podmínky pro výskyt řasy. Bohužel žádná filtrace nedokáže z vody vyeliminovat řasy na 100 %. V čisté vodě se často tvoří dlouhá vláknitá řasa. Pokud by nám přeci jen její přítomnost kazila estetický požitek z jezírka nebo znepříjemňovala koupání, tak lze použít funkční přípravek, který nám vyřeší vzniklý problém.

Co je ještě důležité pro koupací jezírko?

Pokud máme v jezírku technologii, čerpadlo nebo i osvětlení, je potřeba si uvědomit, že jde o elektrické spotřebiče a zapojení musí být chráněno proti styku s vodou. Čerpadlo nesmí být nikdy umístěno ve vodě. Lidé se často ptají, zda koupací jezírko na zahradě nebude líhništěm komárů, kteří jim budou kazit chvíle odpočinku a relaxace. Řešení je jednoduché, stačí do jezírka vypustit kolem pěti jesenů, kteří se o larvy komárů postarají a není je třeba ani krmit. Živé koupací jezírko jim potravu dopřeje.

Tak vám přeji příjemné chvíle u vody.
Mirek Hanák, Home Pond