98%
Jak připravit jezírko na jaro? ✅ Kontrolní checklist ZDARMA pro vás!

Jak správně zazimovat zahradní jezírko a na co jsou zimní bakterie?

Posezónní údržba zahradního jezírka je velmi důležitá a má hlavní vliv na kvalitu vody během zimního období. Správný způsob zazimování zahradního jezírka předchází úhynu ryb pod ledem či tvorbě řas během zimy a v časném jarním období. 

Dobře a vhodně provedená příprava zahradního jezírka na zimní období se rozhodně vyplatí. 

Kdy začít s přípravou jezírka na zimní spánek?

Nelze přesně říci, obecně můžeme s přípravou začít průběžně ostříháním rostlin, odstraněním nečistot a detritu a nakonec odpojením filtrace.

Jezírko by mělo být připraveno na zimu, tehdy kdy se naměřená teplota při hladině bude blížit 6 °C.

Jak zazimovat jezírko s rybami?

 

✅ Jak postupovat při přípravě jezírka na zimu krok za krokem

  • Sestříhejte všechny traviny a rostliny jak v jezírku, tak v jeho okolí.
  • Rovněž lekníny sestříháme skoro až na úroveň substrátu nebo je vylovíme a přemístíme do sklepa na přezimování.
  • Pokud je voda v jezírku čistá a jsou v ní pouze nečistoty na dně, tak použijeme jezírkový vysavač a důkladně jezírko vyčistíme. Na místa, kde zůstaly nějaké nečistoty použijeme ATTACK POND.
  • Pokud je voda zakalená (ať už do zelena či do hněda) znamená to, že ve vodním sloupci je spousta organických nečistot, které je potřeba z vody odstranit. K tomu nám pomůže BRILIANT POND, který veškerý zákal srazí ke dnu. Vzniklou sraženinu je vhodné ze dna jezírka odstranit jezírkovým vysavačem.
  • Před zazimováním filtrace je vhodné upravit pH vody, pokud je pH vyšší než 8, tak jej pro jistou snížíme na hodnotu kolem 7 pomocí pH MINUS POND. Při vyšších hodnotách pH se zvyšuje toxicita amoniaku, který může mít během zimy fatální následky pro ryby.
  • Před dokončením zazimování jezírka aplikujte přípravek WINTER POND, obsahuje pouze minerály. Minerály chemicko-fyzikálně váží živiny potřebné pro růst řas a tím pádem omezí výskyt vláknité řasy či zelenání vody během zimního období a v brzkém jaru. WINTER POND rozhoďte po celé ploše jezírka, před odpojením filtrace.
  • Ryby v jezírku již nekrmíme, pokud teplota vody klesne pod 10 °C.

zimni-jezirko-bakterie

 

Je potřeba filtraci v zahradním jezírku na zimu vypínat?

Pokud není filtrační okruh konstruován pro zimní provoz, tak ano. Filtrační okruh pro zimní provoz znamená, že potrubí a filtrace je umístěna v nezámrzné hloubce a do filtračního okruhu vstupuje voda ze dnové guli a vrací se vpustí opět u dna do jezírka. Tím pádem se neochlazuje voda v jezírku, hlavně u dna, kde zimují ryby.

Bohužel většina jezírek zimní filtrační okruh nemá. Z filtrace se tedy vypustí voda a na zimu se odstaví. Je to hlavně z důvodu, aby nedošlo poškození potrubí a filtračních komor vlivem zmrzlé vody. Tohle provedeme tehdy, kdy okolní teplota vzduchu dlouhodobě klesne pod -3 °C, čim později se filtrace odstaví tím lépe.

zazimování zahradního jezírka

 

Je potřeba aplikovat do jezírka zimní bakterie?

Žádné bakterie na zimu či bakteriální zazimovače nefungují. Potřebné „čistící“ procesy, které bakterie provádí a jsou pro jezírko nezbytné se uskutečňují za teploty vody vyšší než 10 °C, optimální teplota je 15 °C. Ve vodě o teplotě nižší než 6 °C je bakteriální odbourávání nečistot tak pomalé, že to co bakterie zpracují v létě za týden, tak v zimě by trvalo i tři čtvrtě roku.

Proto i jako výrobci bakterií do jezírek žádné zimní bakterie nenabízíme.

 

Udržujte nezamrznutý otvor v ledu

Nezapomeňte do jezírka umístit zařízení (topítko, vzduchování atd.) proti zamrznutí hladiny. Ryby zimující pod ledem spotřebovávají kyslík a do vody uvolňují amoniak a oxid uhličitý. Je potřeba mít v jezírku nezamrznutý otvor v ledu, aby docházelo k výměně výše zmíněných plynů.

zimni-jezirko-led

 

Jak zajistit jezírko, aby tvorba ledu nepoškodila fólii?

Je to jednoduché. Vemte několik PET láhví, nasypejte do nich písek či napusťte vodou, tak aby se nepotopily a část čouhala nad hladinu. Poté je navažte na provázek u hrdla v rozestupu PET lahví asi 1,5 metru a provázek upevněte k protilehlým břehům. Rozpínavý led bude tlačit na měkké PET láhve a nepoškodí tak folii.

Nerušený klidný zimní spánek pro ryby ve vašem jezírku přeje Home Pond

Se zazimováním jezírka vám pomohou:

attack-pond1

Attack Pond

Rychlé odstranění nečistot z jezírka. Odstraní nejen vláknitou řasu, ale i spadané listí apod.

od 235 Kč

Vyčistit jezírko
briliant-pond_1

Briliant Pond

Rychlé projasnění vody, odstraňuje zákal a snižuje obsah fosfátů ve vodě.

od 246 Kč

Projasnit vodu
winter-pond

Winter Pond

Přípravek předchází zelenání vody a růstu řas po zimním období.

od 463 Kč

Zazimovat jezírko