Jak připravit jezírko na jaro? ✅ Kontrolní checklist ZDARMA pro vás!

Jak správně zazimovat zahradní jezírko a na co jsou zimní bakterie?

Posezónní údržba zahradního jezírka je velmi důležitá a má hlavní vliv na kvalitu vody během zimního období. Správný způsob zazimování zahradního jezírka předchází úhynu ryb pod ledem či tvorbě řas během zimy a v časném jarním období.

zazimov__n___jez__rka_winter_pond_home_pond 

Dobře a vhodně provedená příprava zahradního jezírka na zimní období se rozhodně vyplatí. Eliminuje se tak riziko úhynu ryb během přezimování, výskyt řas a zelenání vody, které nebude na jaře tak markantní.

Kdy začít s přípravou jezírka na zimní spánek?

Nelze přesně říci, obecně můžeme s přípravou začít průběžně, ostřiháním rostlin, odstraněním nečistot a detritu, a nakonec odpojením filtrace. Jezírko by mělo být připraveno na zimu, tehdy kdy se naměřená teplota při hladině bude blížit 6 °C. Ryby v jezírku již nekrmíme, pokud teplota vody klesne pod 10 °C.
Nejdůležitější je se zbavit co největšího množství organické hmoty a detritu. Pokud tak neučiníme, riskujeme zvýšení pH a amoniaku a tím i úhyn ryb pod ledem.

Jak tedy postupovat při přípravě jezírka na zimu?

  • Sestříhejte všechny traviny a rostliny jak v jezírku, tak v jeho okolí.
  • Rovněž lekníny sestříháme skoro až na úroveň substrátu nebo je vylovíme a přemístíme do sklepa na přezimování.
  • Pokud je voda v jezírku čistá a jsou v ní pouze nečistoty na dně, tak použijeme jezírkový vysavač a důkladně jezírko vyčistíme. Na místa, kde zůstaly nějaké nečistoty použijeme ATTACK POND.
  • Pokud je voda zakalená (ať už do zelena či do hněda) znamená to, že ve vodním sloupci je spousta organických nečistot, které je potřeba z vody odstranit. K tomu nám pomůže BRILIANT POND, který veškerý zákal srazí ke dnu. Vzniklou sraženinu je vhodné ze dna jezírka odstranit jezírkovým vysavačem.
  • Před zazimováním filtrace je vhodné upravit pH vody, pokud je pH vyšší než 8, tak jej pro jistou snížíme na hodnotu kolem 7 pomocí pH MINUS POND. Při vyšších hodnotách pH se zvyšuje toxicita amoniaku, který může mít během zimy fatální následky pro ryby.
  • Před dokončením zazimování jezírka aplikujte přípravek WINTER POND, obsahuje pouze minerály. Minerály chemicko-fyzikálně váží živiny potřebné pro růst řas a tím pádem omezí výskyt vláknité řasy či zelenání vody během zimního období a v brzkém jaru. WINTER POND rozhoďte po celé ploše jezírka, před odpojením filtrace.

Je potřeba filtraci v zahradním jezírku na zimu vypínat?

Pokud není filtrační okruh konstruován pro zimní provoz, tak ano. Filtrační okruh pro zimní provoz znamená, že potrubí a filtrace je umístěna v nezámrzné hloubce a do filtračního okruhu vstupuje voda ze dnové guli a vrací se vpustí opět u dna do jezírka. Tím pádem se neochlazuje voda v jezírku, hlavně u dna, kde zimují ryby. Bohužel většina jezírek zimní filtrační okruh nemá. Z filtrace se tedy vypustí voda a na zimu se odstaví. Je to hlavně z důvodu, aby nedošlo poškození potrubí a filtračních komor vlivem zmrzlé vody. Tohle provedeme tehdy, kdy okolní teplota vzduchu dlouhodobě klesne pod -3 °C, čim později se filtrace odstaví tím lépe.

Je potřeba aplikovat do jezírka zimní bakterie?

Žádné bakterie na zimu či bakteriální zazimovače nefungují. Potřebné „čistící“ procesy, které bakterie provádí a jsou pro jezírko nezbytné se uskutečňují za teploty vody vyšší než 10 °C, optimální teplota je 15 °C. Ve vodě o teplotě nižší než 6 °C je bakteriální odbourávání nečistot tak pomalé, že to co bakterie zpracují v létě za týden, tak v zimě by trvalo i tři čtvrtě roku. Proto i jako výrobci bakterií do jezírek žádné zimní bakterie nenabízíme.

Udržujte nezamrznutý otvor v ledu.

Nezapomeňte do jezírka umístit zařízení (topítko, vzduchování atd.) proti zamrznutí hladiny. Ryby zimující pod ledem spotřebovávají kyslík a do vody uvolňují amoniak a oxid uhličitý. Je potřeba mít v jezírku nezamrznutý otvor v ledu, aby docházelo k výměně výše zmíněných plynů.

Jak zajistit jezírko, aby tvorba ledu nepoškodila fólii?

Je to jednoduché. Vemte několik PET láhví, nasypejte do nich písek či napusťte vodou, tak aby se nepotopily a část čouhala nad hladinu. Poté je navažte na provázek u hrdla v rozestupu PET lahví asi 1,5 metru a provázek upevněte k protilehlým břehům. Rozpínavý let bude tlačit na měkké PET láhve a nepoškodí tak folii.

Nerušený klidný zimní spánek pro ryby ve vašem jezírku přeje Home Pond