Jak připravit jezírko na jaro? ✅ Kontrolní checklist ZDARMA pro vás!

Proč WINTER POND nejsou bakterie?

Bakterie v jezírku mají svou nenahraditelnou a důležitou roli ohledně distribuce organických látek a čištění vody. Aplikace jakýchkoliv jiných bakterií do jezírka k zazimování má stejný efekt, jako byste žádné bakterie do jezírka neaplikovali.

winter-pond_zazimov__n___jez__rka

Bakterie jsou přirozenou součástí každého ekosystému a není tomu jinak ani ve vodě jezírka. Bakterie bychom si pro naše vysvětlení mohli zjednodušeně rozdělit na:

Špatné —  původci různých nemocí, tvorby toxinů či kažení například potravin atd.

Dobré —  zvyšují imunitu a tvoří ochranný mikrobiom, pomáhají s trávením potravy, jsou primární úklidovou četou pomáhající s rozkladem všemožných zbytků potravin a různých přírodních odpadů jak živočišného tak rostlinného původu atd.


V zahradním jezírku jsou bakterie nepostradatelným činitelem

Bakterie v jezírku udržují rovnováhu živin v roli destruenta základních složek veškerého organického materiálu. Jedná se o přeměnu složitých strukturovaných molekul tuků, cukrů a bílkovin, tedy základních stavebních kamenů všech organismů, na jednodušší fragmenty až minerální látky, které mohou znovu vstoupit do koloběhu tvorby života. Bakterie v jezírku obecně snižují trofii (úživnost) vody, tak aby byla co nejméně štědrá pro rozvoj fytoplanktonu (řas). Téměř každý provozovatel jezírka pomáhá v jarním období s nastartováním oněch důležitých biologických mechanismů přidáním bakteriálních přípravků.

Tihle malý neuvěřitelní pracanti pomáhají s distribucí například dusíku, který může v jeho různých formách smrtelně ohrozit chované ryby. Nebo omezit jejich růst a kondici, kdy je následkem vyšší náchylnost ryb k různým nemocem.

My jsme pro jarní zprovoznění jezírek sestavili několik druhů bakterií v přípravku FILTER POND. Více o typech a druzích bakterií do jezírek se dočtete v článku Proč bakterie do jezírek a jaké druhy jsou nejvhodnější?

Obecně prospěšné bakterie dobře fungují a pracují v teplotách vody v jezírku vyšších než 10 °C. Při nižší teplotě vody se již nenamnoží a tím pádem neodvádějí svou skvělou práci s odbouráváním živin. To ale neznamená, že ve studené vodě bakterie nežijí. Ve studené vodě žijí takzvané psychrofilní bakterie, kterým se daří v nízkých teplotách.

Nejznámější psychrofilní baktérií jsou Pseudomonády, se kterými se každý setkal v lednici, kdy tvoří klasické duhově opaleskující povlaky například na mase a šunce. Jejich schopnost odbourávat živiny se s bakteriemi mezofilními (jezírkové bakterie žijící v rozmezí teplot cca 15 °C až 35 °C) nedá vůbec srovnat. Množství substrátu, který zpracují mezofilové za týden, zpracují psychrofilové za téměř tři čtvrtě roku. Proto dávkování jakýchkoliv bakterií do jezírka s vodou o teplotě pod 10 °C je zbytečné a aplikace bakterií pro zazimování jezírka z logiky věci je nesmyslná a nemá žádný efekt na čistotu jezírka během zimy.

Argument, že bakterie snižují tvorbu jedovatých plynů během zimy je úplně chybný a mylný. Plyny jsou v jezírku přítomny, právě mikroorganismy je tvoří při odbourávání živin v detritu dna jezírka. Nebezpečí hrozí právě v zimě, kdy je voda studená a plyny se tím pádem ve vodě lépe rozpouští a snáze se dostanou do krevního řečiště ryb. Při úplném zamrznutí hladiny a poklesu kyslíku ve vodě to může mít fatální následky. Dávkování jakýchkoliv bakterií do jezírka k zazimování má stejný efekt jako byste žádné bakterie do jezírka neaplikovali.

Proto WINTER POND nejsou bakterie.


Mirek Hanák