98%

Proč se zrovna fosfor uvádí jako hlavní stimulant růstu řas v jezírku?

Fosfor je primárním faktorem, který má vliv na intenzitu růstu řas. Fosfor je biogenní prvek, tudíž je obsažen ve veškeré organické hmotě. Bohužel biologickou cestou nelze fosfor z vody jezírka odstranit. Jak tedy snížit obsah fosforu ve vodě a tím omezit růst řas v jezírku?

fosfor_riasy_jazierko_home_pond 

Fosfor je nezbytný biogenní prvek, který se podílí na mnoha biologických procesech, a to jak u rostlin, tak u živočichů. U rostlin, a tedy i u řas, je fosfor součástí například nukleových kyselin (DNA a RNA), buněčných membrán (fosfolipidy) a zásobárnou buněčné energie ve formě ATP (adenosintrifosfát). Pro řasy a sinice (v jezírku spíše vzácností) je limitující prvek fosfor s dusíkem. Dostat z vody dusík je mnohem snazší, než je tomu u fosforu. S dusíkem vám pomohou nejen rostliny, ale hlavně bakterie. Kdežto odstranit fosfor z jezírka je náročné, hlavním pomocníkem jsou rostliny, bakterie odstraní opravdu minimum fosforu, jde o téměř zanedbatelné množství.

Jak můžeme v jezírku snížit obsah fosforu?

Pokud v jezírku nejsou vodní rostliny, to je submerzní (ty, co jsou úplně potopené jako v akváriu), ne litorální (pobřežní jako rákos, vachta, šípatka, prustka atd.), je potřeba fosfor redukovat a tím omezit růst řas na esteticky přijatelnou úroveň. Nejvíce fosforu spotřebovávají submerzní rostliny, to znamená „celoponořené“. Obsah biologicky aktivního fosforu, tedy takového, který rostliny a řasy dokážou využít, by měl být pod 1mg/l. Bohužel biologicky dostupný fosfor ve formě celkového oxidu fosforečného PO4 a jeho disociátů se stanovuje velmi obtížně. Fosfor, jak bylo zmíněno, je společně s dusíkem limitujícím prvkem pro růst řas. Optimální molární poměr dusíku a fosforu pro růst řas je 16:1. Je to takzvaný Redfieldův poměr, který je shodný s poměrem v buňkách řas a sinic. Fytoplankton (tedy řasy a sinice) využívají pouze disociát oxidu fosforečného, tedy fosforečnany. Pokud v jezírku nemáte ponořené vodní rostliny, tak fosfor můžete odstranit pouze chemicky, a to vysrážením na nerozpustný komplex. Pro vysrážení fosforu z jezírka se jeví nejlépe přípravek Fosfoff Pond, a to z několika důvodů. Fosfoff Pond je vytvořen na přírodní minerální bázi, jeho adsorpční kapacita je největší v přírodě, neovlivňuje chemisus vody a je bezpečný pro všechny organismy.

Jak se dostává fosfor do jezírka?

Fosfor jako biogenní prvek se do jezírka dostává mnoha cestami. V jarním období je to pyl, který trápí nejen alergiky, ale i majitele zahradních jezírek. Značné množství fosforu je obsaženo v krmivech a exkrementech ryb. Při tlení rostlinných zbytků se z organického materiálu uvolňuje fosfor do vody. Studniční voda často může obsahovat zvýšené koncentrace fosforu, který se do ní dostane průsaky při hnojení polí. Ve vodním prostředí, a tedy i v jezírku, se velké množství fosforu koncentruje na dně v detritu (bahnu), odtud se může opět uvolňovat do vodního sloupce a iniciovat růst fytoplanktonu (řas). Obecně řasy a sinice obsahují velké množství nakumulovaného fosforu. Proto je důležité průběžně odstraňovat detrit ze dna jezírka, a to jezírkovým vysavačem nebo aplikací přípravku Attack Pond. Pokud je jezírko dobře vyspádované a nečistoty ze dna končí ve filtraci, tak nezapomínejte čas od času otevřít odkalovací ventil.

Může tedy snížení dostupného fosforu omezit růst řas v jezírku?

Ano, může, na esteticky tolerovaný nárůst, leč nezamezí úplnému zmizení řas, dojde k omezení růstu a ke změně druhové skladby. Vhodná je aplikace Fosfoff Pond hlavně v brzkém jarním období, kdy se vrstvy vody v jezírku promíchávají a z nečistot, detritu na dně, se uvolňuje biologicky dostupný fosfor, což jsou přívětivé podmínky pro růst řas. Pokud je jezírko již porosteno značným množstvím řas, je vhodnější je mechanicky odstranit a použít kvalitní a bezpečný přípravek k likvidaci řas v jezírku.

Čistou vodu v jezírku s Home Pond vám přeje
Mirek Hanák